Besluitpunt "Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde Agenda / Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024 (Kamerstuk 21501-31-739)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2024-03-07
volgnummer 15
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 19 juni 2024 ter voorbereiding van de Raad op 20 juni 2024.

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten

Overig

 

1.

Nederlandse dossiers