Besluitpunt "Ongeplande activiteiten"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2024-03-07
volgnummer 121
 

Voorstel:

Ter informatie

Commissiedebat Arbeidsmarktdisciminatie

Commissiedebat Zzp

Commissiedebat Arbeid en zorg

  • was gepland op 6 december 2023

Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat

Armoede- en schuldenbeleid

NO Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de

Voedselbank (35609)

  • was gepland op 2

8 januari 2021

NO Initiatiefnota van het lid Kathmann over de herovering van de platformeconomie (35230)

  • was gepland op 3 april 2023