Besluitpunt "Geplande activiteiten t/m mei 2024"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2024-03-07
volgnummer 122
 

Voorstel:

Ter informatie 12-03-2024 14.00 - 14.00

Inbreng schriftelijk overleg

Stand van zaken Tijdelijk

Noodfonds Energie 12-03-2024 16.30 - 17.30

Procedurevergadering

Procedures en brieven 13-03-2024 15.30 - 17.00

Technische briefing

Armoedebeleid en schuldhulpverlening 14-03-2024 10.00 - 11.00

Gesprek

SER - Balans in maatschappelijk verlof 14-03-2024 11.15 - 12.15

Gesprek

SER - Gezond opgroeien, wonen en werken 20-03-2024 13.00 - 17.00

Commissiedebat

Arbeidsongeschiktheid 20-03-2024 14.00 - 14.00

Inbreng verslag (wv)

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet 20-03-2024 14.00 - 14.00

Inbreng feitelijke vragen

Rapport enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening 'Blind voor mens en recht'

21-03-2024 10.00 - 13.00

Rondetafelgesprek

Bewind 21-03-2024 14.30 - 16.00

Technische briefing

Vereenvoudiging sociale zekerheid 25-03-2024 13.00

30

Werkbezoek

Sociaal ontwikkelbedrijf

Stroomopwaarts 26-03-2024 16.30

30

Procedurevergadering

Procedures en brieven 27-03-2024 13.00

00

Commissiedebat

Inburgering en integratie 02-04-2024 16.30

30

Commissiedebat

Uitvoering sociale zekerheid 04-04-2024 10.00

00

Commissiedebat

Pensioenonderwerpen 05-04-2024 10.30

30

Werkbezoek

Werkbezoek Stedelijk Museum

Schiedam tentoonstelling 'Uit armoede'

09-04-2024 16.30 - 17.30

Procedurevergadering

Procedures en brieven 10-04-2024 10.00 - 11.30

Technische briefing

Arbeidsmarktpakket stand van zaken arbeidsmarkt 11-04-2024 13.00 - 17.00

Commissiedebat

Kinderopvang 16-04-2024 16.30 - 18.00

Technische briefing

Inkomensbeleid en koopkracht 17-04-2024 10.00 - 11.30

Technische briefing

Arbeidsmigratie 23-04-2024 16.30 - 17.30

Procedurevergadering

Procedures en brieven 24-04-2024 13.00 - 17.00

Commissiedebat

Participatiewet 16-05-2024 13.00 - 17.00

Commissiedebat

Arbeidsmigratie 21-05-2024 16.30 - 17.30

Procedurevergadering

Procedures en brieven 23-05-2024 13.00 - 17.00

Commissiedebat

Kinderbijslag en kindgebonden budget