Motie en gewijzigde motie in Eerste Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 35673 - Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

dinsdag 12 maart 2024

Bij wetsvoorstel 35673 - Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie zijn een motie en een gewijzigde motie ondergebracht.