Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - 21 maart 2024

donderdag 21 maart 2024

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Besluiten bij: 36446 - Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Besluiten bij: 36410 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

Besluiten bij: 30420 - Emancipatiebeleid

Besluiten bij: 31322 - Kinderopvang

Besluiten bij: 32824 - Integratiebeleid

Besluiten bij: 25883 - Arbeidsomstandigheden

Besluiten bij: 26448 - Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Besluiten bij: 30950 - Rassendiscriminatie

Besluiten bij: 32761 - Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Besluiten bij: 29544 - Arbeidsmarktbeleid

Besluiten bij: 17050 - Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Besluiten bij: 32043 - Toekomst pensioenstelsel

Besluiten bij: 31289 - Voortgezet Onderwijs

Besluiten bij: 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Besluiten bij: 24515 - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Besluiten bij: 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Besluiten bij: 21501-31 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Besluiten bij: 31428 - Verantwoordingsdebat

Besluiten bij: 32802 - Toepassing van de Wet open overheid

Overige besluiten: