Raad van State: rechtsstaat onderhouden, versterken en vernieuwen

vrijdag 19 april 2024

DEN HAAG (PDC i) - De rechtsstaat moet onderhouden worden, maar ook versterkt en vernieuwd. Zowel parlement als regering hebben daarbij verantwoordelijkheden. Dat staat in het Jaarverslag 2023 van de Raad van State.

Het zou bijvoorbeeld goed zijn als er meer politiek debat komt over de rechtsstaat, waardoor er een sterkere rechtsstatelijke cultuur ontstaat. Ook zou de juridische betekenis van de Grondwet kunnen worden vergroot door opheffing van het toetsingsverbod. Aanbevolen wordt een verkenning te maken naar het functioneren van grondrechten, onder meer in het licht van digitalisering.

Aandacht wordt verder gevraagd voor de regulering van kunstmatige intelligente en andere digitale technnologiën. Zo zou er een recht op informatie moeten komen, waarin bijvoorbeeld staat of in een besluit gebruik is gemaakt van algoritmen.

Bron: persbericht Raad van State