Brief van de minister van PVO en de staatssecretaris van VWS over passend onderwijs - blijven bouwen aan de basis op orde

dinsdag 14 mei 2024

Bij wetsvoorstel 33106 - Herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen is een brief ondergebracht.

Bijlagen