Hoofdlijnenakkoord: constitutioneel hof en nieuw kiesstelsel

donderdag 16 mei 2024

DEN HAAG (PDC i) - Er komt een voorstel tot invoering van een grondwettelijk (constitutioneel) hof, dat wetten kan toetsen aan de Grondwet. Dat is één van de punten uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB.

In het hoofdstuk 'Goed bestuur en sterke rechtsstaat' van het akkoord staan verder onder meer als voornemens:

  • verzelfstandiging afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
  • geen gekozen burgemeester
  • invoering van een nieuw kiesstelsel om de regionale band tussen kiezers en gekozenen te versterken
  • voortzetting tweede lezing over het correctief referendum
  • een Europawet over informatievoorziening en procedures bij Europese wetgeving
  • onderzoek naar nadere vereisten van belangenorganisaties
  • verlaging van aanmanings- en incassokosten voor burgers
  • hervorming van de algemene bestuursdienst
  • betere bescherming klokkenluiders
  • modernisering van de Archiefwet en overheidsarchieven op orde

Opmerkelijk is dat in het akkoord staat dat er een Kamercommissie moet worden ingesteld om wetsvoorstellen beter te kunnen toetsen.

Bron: hoofdlijnenakkoord 2024