Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IW) - 11 juni 2024

vrijdag 7 juni 2024

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IW)

Voorstellen bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Voorstellen bij: 21501-33 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Voorstellen bij: 36560 A - Jaarverslag en slotwet Mobiliteitsfonds 2023

Voorstellen bij: 36565 - Invoering verplichting tot verstrekken van een afschrift aan de minister bij afwijking van het circulair materialenplan

Voorstellen bij: 36569 - Initiatiefvoorstel Wet provinciale inbesteding vervoerconcessies

Voorstellen bij: 34698 - Initiatiefvoorstel Wet nuchter op weg

Voorstellen bij: 36563 - Initiatiefnota van het lid Koekkoek over Alle Seinen op Groen

Voorstellen bij: 36559 - Wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement, het Scheepvaartreglement territoriale zee en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer in verband met voorschriften voor schepen die op LNG varen, het gebruik van walstroom en de correctie van enkele onvolkomenheden en verouderde verwijzingen

Voorstellen bij: 31409 - Zee- en binnenvaart

Voorstellen bij: 27664 - Toekomst milieuwetgeving

Voorstellen bij: 23908 - Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

Voorstellen bij: 30952 - Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Voorstellen bij: 31936 - Luchtvaartbeleid

Voorstellen bij: 29665 - Evaluatie Schipholbeleid

Voorstellen bij: 29398 - Maatregelen verkeersveiligheid

Voorstellen bij: 31305 - Mobiliteitsbeleid

Voorstellen bij: 36410 A - Vaststelling begroting Mobiliteitsfonds 2024

Voorstellen bij: 32404 - Programma hoogfrequent spoorvervoer

Voorstellen bij: 28089 - Gezondheid en milieu

Voorstellen bij: 32852 - Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Voorstellen bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Voorstellen bij: 27428 - Beleidsnota Biotechnologie

Voorstellen bij: 30862 - Goedkeuring van het Verdrag met Vlaanderen betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Voorstellen bij: 30872 - Landelijk afvalbeheerplan

Voorstellen bij: 27625 - Waterbeleid

Voorstellen bij: 21109 - Uitvoering EU-Richtlijnen

Voorstellen bij: 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS

Voorstellen bij: 21501-08 - Milieuraad

Overige voorstellen: