Nota's van wijziging en amendementen bij 13872 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nr. titel
1976-10-19 9 Nota van verbeteringen
1976-09-23 8 Nota van wijzigingen

2.

Amendementen en subamendementen