Nota's van wijziging en amendementen bij 13991 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nr. titel
1978-12-22 9 Nota van wijzigingen

2.

Amendementen en subamendementen

datum nr. titel status
1979-03-15 12 Amende­menten Verbrugh over toekenning kiesrecht aan statenlozen verworpen
1979-02-23 11 Amende­menten Brinkhorst verworpen