Nota's van wijziging en amendementen bij 13994 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en anderen dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1978-12-22 9 Nota van wijzigingen

2.

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
1979-03-01 12 Amendementen Van der Spek over instelling bij wet verworpen
1979-02-26 11 Amendement Brinkhorst over het vervallen van een zin ingetrokken