Nota's van wijziging en amendementen bij 14213 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, alsmede tot opneming van bepalingen inzake splitsing van een voorstel

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1977-02-23 13 Nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, alsmede tot opneming van een bepaling inzake splitsing van een voorstel tot verandering

2.

Amendementen en subamendementen

datum nummer titel status
1977-02-24 15 Amendementen Van Mierlo over de intitulé vervallen
1977-02-24 14 Amendement Van Mierlo en Franssen over het splitsen van een zin verworpen
1977-02-22 12 Amendementen Van Mierlo en Franssen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, alsmede tot opneming van een bepaling inzake splitsing van een voorstel tot verandering ingetrokken
1977-02-22 11 Amendementen Van Mierlo en Franssen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, alsmede tot opneming van een bepaling inzake splitsing van een voorstel tot verandering ingetrokken
1977-02-22 10 Amendementen De Kwaadsteniet C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, alsmede tot opneming van een bepaling inzake splitsing van een voorstel tot verandering ingetrokken