Nota's van wijziging en amendementen bij 15047 (R1099) - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nr. titel
1980-06-06 17 Tweede nota van wijzigingen
1980-02-13 9 Nota van wijzigingen

2.

Amendementen en subamendementen

datum nr. titel status
1980-05-28 15 Amende­menten Korte-van Hemel C.S. over ongewenste deconstitutionalisering ingetrokken