Nota's van wijziging en amendementen bij 16040 (R1141) - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nota's van wijziging en nota's van verbetering

datum nummer titel
1980-10-07 10 Nota van verbeteringen
1980-09-18 9 Nota van wijzigingen

2.

Amendementen en subamendementen