Moties bij 15047 (R1099) - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Moties in de Tweede Kamer

datum nummer titel status
1980-06-12 21 Motie Brinkhorst en Roethof  

2.

Moties in de Eerste Kamer

Niet ingediend.