Moties bij 16937 (R1179) - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Moties in de Tweede Kamer

Niet ingediend.

2.

Moties in de Eerste Kamer

datum nr. titel status
1982-05-04 16937, nr. 47d Motie Feij C.S. i