Moties bij 34716 - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Moties in de Tweede Kamer

Niet ingediend.

2.

Moties in de Eerste Kamer

datum nummer titel status
2018-11-13 J Motie Schalk c.s. over een analyse van en een visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie - Voorstel van wet Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester verworpen
2018-11-13 I Motie Rombouts c.s. over de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters - Voorstel van wet Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester aangenomen