33131 - Constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Grondwetswijziging, eerste lezing)

1.

Documenten

(53 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

S 2 december 2016, bekendmaking wet, Stb. 2016, 458    
Wet van 15 november 2016, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer -
 
1 25 oktober 2016, stemming(en), 33131     HEK20162017-4-4
Stemming in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (33131) -
vergadering: 25 oktober 2016
 
1 11 oktober 2016, behandeling, 33131; 33900; 34341     HEK20162017-3-10
Openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba -
vergadering: 11 oktober 2016
 
1 30 juni 2016, eindverslag, nr. H     KST33131H
Eindverslag
 
2 12 mei 2015, brief, nr. 17     KST3313117
Brief regering; Aanvang consultatie over novelle inzake aparte Caribische kiescolleges voor de Eerste Kamer
 
1 30 april 2015, brief, 33131; 33900, nr. G     KST33131G
Brief inzake aanvang consultatie over novelle betreffende aparte Caribische kiescolleges voor de Eerste Kamer - Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen
 
2 1 juli 2014, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 16     KST3313116
Verslag van een schriftelijk overleg over het kiescollege BES-eilanden
 
2 2 april 2014, agenda procedurevergadering, 2013A04790    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 3 april 2014 -
vergadering: 3 april 2014
 
2 27 maart 2014, bijlage bij nr. 15     BLG309023
Gezamenlijke brief van de voorzitters van de Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en van de Commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer (bijlage bij 33131,nr.15) -
 
2 27 maart 2014, brief, nr. 15     KST3313115
Brief regering; Kiescollege BES-eilanden
 
1 25 maart 2014, verslag van een schriftelijk overleg, 33268; nr. M     KST33268M
Verslag van een schriftelijk overleg inzake een Kiescollege BES-eilanden
 
1 7 maart 2014, verslag van een mondeling overleg, 33268; nr. L     KST33268L
Verslag van een mondeling overleg over verslag van het schriftelijk overleg met de minister van 21 januari 2014 (EK 33268/33131, K) over een kiescollege op de BES-eilanden
 
1 22 januari 2014, verslag van een schriftelijk overleg, 33268; nr. K     KST33268K
Verslag van een schriftelijk overleg nzake Kiescollege BES
 
2 15 januari 2014, verslag van een algemeen overleg, 30196, nr. 236     KST30196236
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 december 2013, over duurzaam hout - Duurzame ontwikkeling en beleid
vergadering: 4 december 2013
 
2 9 januari 2014, verslag van een algemeen overleg, 21501-02, nr. 1329     KST21501021329
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 december 2013, over Raad Buitenlandse Zaken - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken
vergadering: 12 december 2013
 
1 18 juli 2013, brief, nr. F     KST33131F
Brief inzake Opschorting schriftelijk behandeling 33131 en evaluatie staatkundige structuur
 
1 25 juni 2013, behandeling, 33131; 33268; 33268; E     HEK20122013-32-9
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen ( 33268 ) -
vergadering: 25 juni 2013
 
1 25 juni 2013, behandeling, 33131; 33268     HEK20122013-32-7
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen ( 33268 ) -
vergadering: 25 juni 2013
 
1 17 april 2013, brief, nr. D     KST33131D
Brief inzake opschorting schriftelijk behandeling 33131
 
1 3 april 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33131; ...     HEK20122013-20-10
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 12 maart 2013) -
vergadering: 12 maart 2013
 
1 21 maart 2013, brief, nr. C     KST33131C
Brief inzake opschorting van de schriftelijke behandeling
 
1 21 februari 2013, memorie van antwoord, nr. B     KST33131B
Memorie van antwoord
 
1 23 januari 2013, voorlopig verslag, nr. A     KST33131A
Voorlopig verslag
 
2 6 december 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 33131, 14; ...     HTK20122013-32-4
Regeling van werkzaamheden (donderdag 6 december 2012) -
vergadering: 6 december 2012
 
2 30 november 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33131, 14; ...     HTK20122013-20-5
Lijst van ingekomen stukken (donderdag 8 november 2012) -
vergadering: 8 november 2012
 
1 13 november 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33131; ...     HEK20122013-7-6
Lijst van besluiten (dinsdag 13 november 2012) -
vergadering: 13 november 2012
 
1 12 november 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33131; ...     HEK20122013-5-9
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 30 oktober 2012) -
vergadering: 30 oktober 2012
 
2 5 november 2012, bijlage bij nr. 14     BLG191999
Brief aan eilandsraden over wijziging Grondwet (bijlage bij 33131,nr.14) -
 
2 5 november 2012, brief, nr. 14     KST3313114
Brief regering; Aanbieding afschrift van de brief aan eilandsraden over wijziging Grondwet
 
2 1 november 2012, gewijzigde motie, nr. 13     KST3313113
Gewijzigde motie Hachchi (ter vervanging van 33131, nr. 11) over het Papiaments en het Engels als officiële taal
vergadering: 30 oktober 2012
 
2 30 oktober 2012, stemming(en), 33131; 33131; 11; 33131; 13     HTK20122013-16-17
Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ( 33131 ) -
vergadering: 30 oktober 2012
 
2 30 oktober 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 33131, 11; ...     HTK20122013-16-6
Regeling van werkzaamheden (dinsdag 30 oktober 2012) -
vergadering: 30 oktober 2012
 
2 26 oktober 2012, gewijzigde motie, nr. 12     KST3313112
Gewijzigde motie Segers/Hachchi (ter vervanging van 33131, nr. 10) over het kiesrecht voor niet-Nederlanders
 
2 23 oktober 2012, stemming(en), 33131; 33131; 10; 33131; 11; 33131; 12     HTK20122013-13-9
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer ( 33131 ) -
vergadering: 23 oktober 2012
 
2 23 oktober 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 33131, 6; ...     HTK20122013-13-7
Regeling van werkzaamheden (dinsdag 23 oktober 2012) -
vergadering: 23 oktober 2012
 
2 10 oktober 2012, motie, nr. 11     KST3313111
Motie Hachchi over het Papiaments en het Engels als officiele taal
vergadering: 9 oktober 2012
 
2 10 oktober 2012, motie, nr. 10     KST3313110
Motie Segers over het kiesrecht voor niet-Nederlanders
vergadering: 9 oktober 2012
 
2 10 oktober 2012, amendement, nr. 9     KST331319
Amendement Segers over het bij de specifieke (maat)regelen voor de BES in acht nemen van de gelijkwaardigheid van de ingezetenen van de BES
 
2 10 oktober 2012, amendement, nr. 8     KST331318
Amendement Hachchi over het niet van overeenkomstige toepassing verklaren van artikel 131 Grondwet
 
2 9 oktober 2012, behandeling, 33131; 33131; 10; 33131; 11     HTK20122013-10-16
Behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer ( 33131 ) -
vergadering: 9 oktober 2012
 
2 2 juli 2012, bijlage bij nr. 6     BLG175415
Reactie van het bestuurscollege van Saba (bijlage bij 33131,nr.6) -
 
2 2 juli 2012, bijlage bij nr. 6     BLG175417
Reacties van de oppositiefracties in de eilandsraad van Bonaire (MBL en PDB) (bijlage bij 33131,nr.6) -
 
2 2 juli 2012, bijlage bij nr. 6     BLG175414
Reactie van het bestuurscollege van Bonaire (bijlage bij 33131,nr.6) -
 
2 2 juli 2012, bijlage bij nr. 6     BLG175418
Reactie van het bestuurscollege van Sint Eustatius (bijlage bij 33131,nr.6) -
 
2 2 juli 2012, brief, nr. 6     KST331316
Brief regering; Reacties van de BES-bestuurscolleges en van de oppositiefracties op Bonaire
 
2 29 juni 2012, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 7     KST331317
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 19 maart 2012, nr. 5     KST331315N1
Verslag (Herdruk)
 
2 19 maart 2012, verslag, nr. 5     KST159008
Verslag (Herdruk)
 
2 8 maart 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33131; ...     HTK20112012-41-13
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 17 januari 2012) -
vergadering: 17 januari 2012
 
2 27 december 2011, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST331314
Advies Raad van State en nader rapport
 
2 27 december 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST331313
Memorie van toelichting; Memorie van toelichtng
 
2 27 december 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST331312
Voorstel van wet
 
2 27 december 2011, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST331311
Koninklijke boodschap