Parlementaire behandeling Artikel 126: Ambtsinstructie Commissaris van de Koning

2008: Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van de provinciale staten
  Ingediend Aanvaard TK Aanvaard EK Staatsblad
Eerste lezing
29978
31 jan
2005
06 jun
2006
31 okt
2006
14 nov
2006
Tweede lezing
31013
20 apr
2007
11 dec
2007
24 jun
2008
15 jul
2008