Parlementaire behandeling Artikel 106: Geldstelsel

1983: Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192, alsmede tot het opnemen van een bepaling inzake het geldstelsel
  Ingediend Aanvaard TK Aanvaard EK Staatsblad
Eerste lezing
15468
01 feb
1979
24 apr
1980
16 dec
1980
17 dec
1980
Tweede lezing
16922
15 jun
1981
12 nov
1981
11 mei
1982
19 jan
1983