Artikel 22: Godsdienst-oefening wordt verrigt in gebouwen met ontsloten deuren

21
Artikel 22
23

De gemeenschaplijke Godsdienst-oefening wordt verrigt binnen de daartoe bestemde Gebouwen, en wel met ontsloten deuren.