Artikel 23: Uiterlijke godsdienstkenmerken alleen binnen Kerkgebouw

22
Artikel 23
24

Niemand zal met eenig orde's-kleed, of teeken, van een Kerklijk Genootschap, buiten zijn Kerkgebouw verschijnen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Niemand zal met eenig orde's-kleed, of teeken, van een Kerklijk Genootschap, buiten zijn Kerkgebouw verschijnen.

1814

Alle openbare uitoefening van Godsdienst wordt toegelaten, voor zoo verre dezelve niet kan gerekend worden eenige stoornis aan de publieke orde en rust te zullen toebrengen.

1815: art 193, 1840: art 191, 1848: art 167, 1887: art 170, 1917: art 170, 1922: art 171, 1938: art 177, 1948: art 177, 1953: art 184, 1956: art 184, 1963: art 184, 1972: art 184