Artikel X: Vervallen artikel Gemeentewet

IX
Artikel X
XI

Het tweede lid van artikel 5 van de wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad no. 85) vervalt.

Toelichting

Art. 5, al. 2 der Gemeentewet luidde: Om kiezer van leden van den gemeenteraad te zijn moet men in de directe belastingen de helft betalen van de som in de kiezers van leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal gevorderd. Vergelijk artikel 139 i van de Grondwet van 1848.

1.

Ontwikkeling artikel

1887

Het tweede lid van artikel 5 van de wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad no. 85) vervalt.

Toelichting

Art. 5, al. 2 der Gemeentewet luidde: Om kiezer van leden van den gemeenteraad te zijn moet men in de directe belastingen de helft betalen van de som in de kiezers van leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal gevorderd. Vergelijk artikel 139 i van de Grondwet van 1848.

1922: art X