Artikel III: Bepaling omtrent pensioen aan Weduwen en Wezen van gewezen Kamerleden

II
Artikel III
IV

De in het vierde lid van artikel 99 bedoelde wet kan geen pensioen verzekeren aan weduwen en wezen van gewezen Kamerleden die vóór 1 Januari 1921 afgetreden of overleden zijn.

1.

Ontwikkeling artikel

1922

De in het laatste lid van artikel 90 der Grondwet bedoelde wet kan geen pensioen verzekeren aan weduwen en weezen van gewezen Kamerleden, die voor 1 Januari 1921 afgetreden of overleden zijn.

1938

De in het vierde lid van artikel 92 bedoelde wet kan geen pensioen verzekeren aan weduwen en weezen van gewezen Kamerleden die voor 1 Januari 1921 afgetreden of overleden zijn.

1948: art III, 1953: art III, 1956: art III, 1963: art III
1972