Artikel 29: Uitsluiting troonopvolging

28
Artikel 29
30
 • 1. 
  Wanneer uitzonderlijke omstandigheden daartoe nopen, kunnen bij een wet een of meer personen van de erfopvolging worden uitgesloten.
 • 2. 
  Het voorstel daartoe wordt door of vanwege de Koning ingediend. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. Zij kunnen het voorstel alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
 

1.

Ontwikkeling artikel

1983
 • 1. 
  Wanneer uitzonderlijke omstandigheden daartoe nopen, kunnen bij een wet een of meer personen van de erfopvolging worden uitgesloten.
 • 2. 
  Het voorstel daartoe wordt door of vanwege de Koning ingediend. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. Zij kunnen het voorstel alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
1987: art 29, 1995: art 29, 1999: art 29, 2000: art 29, 2002: art 29, 2005: art 29, 2006: art 29, 2008: art 29, 2017: art 29, 2018: art 29, 2022: art 29