Mr. E.A. (Bert) Haars

foto Mr. E.A. (Bert) Haars
bron: Fotobureau Stokvis
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bekwame juriste, die als vrouw lang moest wachten voor de CHU haar in 1967 verkiesbaar stelde voor de Tweede Kamer. Was advocaat in Breukelen en had lange bestuurservaring in gemeente en provincie. Na haar Kamerlidmaatschap twee jaar lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht. In december 1977 staatssecretaris van Justitie in het eerste kabinet-Van Agt onder meer belast met het vreemdelingenbeleid en gevangeniswezen. Voerde een restrictief toelatingsbeleid waarmee zij zich niet populair maakte. Intelligente, moedige en consequente bewindsvrouwe, die haar tijd vooruit was. Vervulde vele voorzitterschappen van maatschappelijke organisaties en commissariaten in het bedrijfsleven.

CHU, CDA
in de periode 1967-1981: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Elberta Alijda (Bert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Lochem, 1 september 1913

overlijdensplaats en -datum
Breukelen, 3 juni 1997

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 4 juli 1950 tot 28 december 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 april 1967 tot 20 juni 1972
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met bestuurlijke organisatie, gewestvorming en waterschappen) van Utrecht, van juni 1972 tot 2 juli 1974
 • staatssecretaris van Justitie (onder meer belast met vreemdelingenzaken, gevangeniswezen en kinderbescherming), van 28 december 1977 tot 11 september 1981
 • waarnemend burgemeester van Kockengen, van 1 februari 1986 tot 1 januari 1989 (in afwachting van gemeentelijke herindeling)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de behandeling van zaken op het terrein van de hoofdafdeling privaatrecht; 2. de strafrechttoepassing; 3. de kinderbescherming; 4. het vreemdelingenbeleid; 5 - voorzover het ministerie van Justitie daarbij betrokken was - de grondwetsherziening; 6. zaken op het terrein van de afdeling gratie, de afdeling internationale rechtshulp, de afdeling bijzondere wetten en het bureau notarissen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/11)

 • voorzitter Nederlandse Lever Darm Stichting, omstreeks 1987
 • voorzitter commissie van advies inzake coördinatie en harmonisatie van het kansspelbeleid, van 1991 tot maart 1992

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter bijzondere commissie voor de wetsvoorstellen inzake administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (AROB) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 juni 1971 tot 20 juni 1972

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Voerde in 1972 het woord bij het debat over de vrijlating van de 'Drie van Breda'
 • Een door haar ingediend (en aangenomen) amendement leidde tot opneming in de Auteurswet van de bepaling dat koorzang en muzikale begeleiding bij erediensten niet onder het auteursrecht valt, omdat het daarvan een integraal onderdeel is

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/12)
 • Voerde een zo strikt mogelijk asielbeleid. Stelde per 1 november 1980 een visumplicht in voor Turken, nadat Frankrijk en Duitsland eerder al hadden gedaan.
 • Verdedigde in 1981 het wetsvoorstel tot wijziging van de grondwettelijke bepalingen over justitie (in eerste lezing) (16.162)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was in het verzet actief in de inlichtingendienst Vechtstreek van de illegaliteit
 • Huisgenoot en kantoorgenoot met mevrouw mr. Baud
 • Haar moeder kwam uit Friesland (Opsterland)

verkiezingen
 • Stond in 1956 bij de Tweede Kamerverkiezingen op de 17e (onverkiesbare) plaats van de CHU-kandidatenlijst
 • Stond in 1963 bij de Tweede Kamerverkiezingen op de 15e (onverkiesbare) plaats van de CHU-kandidatenlijst

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.