16162 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de justitie

Dit wetsvoorstel werd op 25 april 1980 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel i, en de staatssecretaris van Justitie, Haars i.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 7 mei 1981.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de justitie i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
25 april 1980

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de justitie

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken, H. (Hans) Wiegel i
De staatssecretaris van Justitie, E.A. (Bert) Haars i

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en drie amendementen ingediend.

4.

Documenten

(23 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 6 mei 1981, stemming(en), Blz. 829 - 858     060581 1 3
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 06 mei 1981 orde 3
vergadering: 6 mei 1981
 
1 23 april 1981, eindverslag, nr. 100c     KST16162N100cK1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 16 april 1981, memorie van antwoord, nr. 100b     KST16162N100bK1
Memorie van antwoord
 
1 31 maart 1981, voorlopig verslag, nr. 100a Herdruk     KST16162N100a HerdrukK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 27 februari 1981, nr. 100     KST16162N100K1
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 25 februari 1981, stemming(en), Blz. 3413 - 3571     250281 2 4
De stemmingen in verband met het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de justitie - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 25 februari 1981 orde 4
vergadering: 25 februari 1981
 
2 23 februari 1981, gewijzigd amendement, nr. 15     KST16162N15K2
Gewijzigd amendement van de leden Nijpels en Kappeyne van de Coppello ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14
 
2 19 februari 1981, amendement, nr. 14     KST16162N14K2
Amendement van de leden Nijpels en Kappeyne van de Coppello
 
2 19 februari 1981, behandeling, 16163, 16164, Blz. 3293 - 3354     190281 2 15
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de justitie... - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 19 februari 1981 orde 15
vergadering: 19 februari 1981
 
2 18 februari 1981, behandeling, 16163, 16164, Blz. 3221 - 3292     180281 2 6
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepa lingen inzake de justitie - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 18 februari 1981 orde 6
vergadering: 18 februari 1981
 
2 17 februari 1981, amendement, nr. 13     KST16162N13K2
Amendement van het lid Korte-van Hemel
 
2 17 februari 1981, amendement, nr. 12     KST16162N12K2
Amendement van het lid Roethof C.S.
 
2 21 januari 1981, nota, nr. 11     KST16162N11K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 18 december 1980, eindverslag, nr. 10     KST16162N10K2
Eindverslag
 
2 19 november 1980, nota van wijziging, nr. 9     KST16162N9K2
Nota van wijziging
 
2 19 november 1980, memorie van antwoord, nr. 8     KST16162N8K2
Memorie van antwoord
 
2 27 oktober 1980, nota van verbetering, nr. 7     KST16162N7K2
Nota van verbetering
 
2 30 september 1980, voorlopig verslag, nr. 6     KST16162N6K2
Voorlopig verslag
 
2 25 april 1980, nr. 5     KST16162N5K2
Vergelijkend overzicht van de artikelen inzake rechtspraak volgens de ingediende wetsontwerpen, de voorstellen van de staatscommissie-cals/donner en de grondwet
 
2 25 april 1980, bijlage(n), nr. 4     KST16162N4K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 25 april 1980, memorie van toelichting, nr. 3     KST16162N3K2
Memorie van toelichting
 
2 25 april 1980, koninklijke boodschap, nr. 2     KST16162N2K2
Ontwerp van wet
 
2 25 april 1980, koninklijke boodschap, nr. 1     KST16162N1K2
Koninklijke boodschap
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.