Mr. F.H.G. (Frank) de Grave

foto Mr. F.H.G. (Frank) de Grave
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Frank de Grave (1955) was van 7 juni 2011 tot 3 september 2018 Eerste Kamerlid voor de VVD. Sindsdien is hij staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Na werkzaamheden in het bankwezen en het voorzitterschap van de JOVD werd hij in 1982 financieel woordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer. In 1990-1996 was de heer De Grave wethouder van financiën in Amsterdam en vervolgens staatssecretaris van Sociale Zaken in het kabinet-Kok I i en minister van Defensie in het kabinet-Kok II i. Keerde in 2002 terug naar de Kamer als mediawoordvoerder. Kreeg vanaf 2004 leiding over organen in de gezondheidszorg, zoals de Zorgautoriteit. Was daarna voorziter van het bestuur van pensioenfonds PGGM en voorzitter van de Federatie van Medisch Specialisten.

VVD
in de periode 1982-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris, minister, staatsraad

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Franciscus Hendrikus Gerardus (Frank)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 27 juni 1955

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/20)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 8 mei 1990
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden), van 2 juli 1996 tot 3 augustus 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 3 augustus 1998
 • minister van Defensie, van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 1 april 2004
 • zelfstandig adviseur B.V. "De Grave Bestuur en Advies", vanaf december 2009
 • voorzitter coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, van 1 april 2010 tot juli 2018
 • voorzitter Federatie van Medisch Specialisten, van 25 november 2010 tot 1 januari 2017 (3 dagen per week)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 3 september 2018
 • staatsraad, Afdeling advisering (Raad van State), vanaf 3 september 2018 (benoemd bij K.B. van 31 augustus 2018)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • voorzitter Raad van Toezicht Hartstichting, vanaf april 2019
 • lid bestuur Academie van Wetgeving

vorige (2/54)
 • lid bestuur Stichting Replicatiefonds Medische Specialisten, vanaf 1 januari 2017
 • lid Raad van Commissarissen Zorg in Nederland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • ondervoorzitter parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 2011 tot 20 november 2012
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 16 juni 2015 tot 3 september 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/6)
 • Diende in 1989 een initiatiefwetsvoorstel in tot afschaffing van de beursbelasting en verdedigde dit met succes in de Tweede Kamer. Na zijn vertrek als Kamerlid loodste Henk Koning het voorstel in 1990 door de Eerste Kamer. (21.342)
 • In de periode 2002-2004 financieel woordvoerder van zijn fractie. Voerde in 2003 het woord bij de algemene financiële beschouwingen. Hield zich toen verder bezig met mediabeleid en Antilliaanse zaken.
 • Voerde in 2018 het woord bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel-Dijkstra over donorregistratie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/6)
 • Was in augustus 2001 samen met minister Van Aartsen verantwoordelijk voor het besluit om in NAVO-verband Nederlandse militairen naar Macedonië te sturen in het kader van een vredesoperatie (22.181)
 • Was in oktober 2001 samen met minister Van Aartsen verantwoordelijk voor het besluit militaire steun in te zetten in de strijd in Afghanistan. Nederland leverde 1400 militairen voor de strijd tegen het Taliban-regime. (27.925)
 • Was in december 2001 samen met minister Van Aartsen verantwoordelijk voor het besluit om in VN-verband troepen te zenden naar Afghanistan (27.925)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/8)
 • Bracht in 1998 de Wet maximering premiepercentage AOW en toekomstige financiering van de AOW (Stb. 262) tot stand. Er wordt een bovengrens aan het premiepercentage AOW van 16,5% van het premieplichtige inkomen vastgesteld. De rest van de financieringsbehoefte wordt aangevuld met rijksbijdragen. Er kwam een Spaarfonds AOW. Dat fonds werd per 1 januari 2012 opgeheven. (25.699)
 • Bracht in 1998 de Wet op de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (REA) (Stb. 290) tot stand. Werkgevers kunnen verplicht worden bij een AMvB te bepalen aantal arbeidsgehandicapten in hun bedrijf op te nemen. Eventueel kan in overleg met het LISV tot een afwijkende beloning worden besloten. Het LISV kan subsidie verlenen voor het aanbrengen van voorzieningen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid. (25.478)
 • Bracht in 2000 samen met minister De Vries een wijziging van de bepalingen in de Grondwet over de verdediging tot stand. In artikel 100 wordt opgenomen dat de Staten-Generaal moet worden ingelicht als de krijgsmacht wordt ingezet voor internationale vredesmissies. (26.243)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Vrijwel direct na zijn aantreden als minister van Defensie werd hij geconfronteerd met een affaire rond een verdwenen fotorolletje waardoor Nederlandse VN-militairen die bij Srebrenica actief waren geweest, mogelijk in opspraak hadden kunnen komen. Hij vroeg daarop oud-minister Van Kemenade onderzoek te doen naar de vraag of de defensietop doelbewust informatie had achtergehouden.
 • In april 2001 verwierp de Tweede Kamer na het debat over de Enschedese vuurwerkramp een door de SP'er Poppe ingediende motie van afkeuring vanwege het falende beleid van het ministerie van Defensie bij het toezicht op vuurwerkinrichtingen
 • Na het verschijnen van het NIOD-rapport over Srebrenica in april 2002 meldde hij 'zijn eigen positie te betrekken' bij de conclusie dat de top van de landmacht informatie had achtergehouden. Uiteindelijk diende hij op 16 april tegelijk met zijn collega's zijn ontslag in, nadat premier Kok dat eerder die dag al had gedaan.

uit de privésfeer
 • Zijn vader kwam in november 1956 op 36-jarige leeftijd om bij een verkeersongeluk in Duitsland

niet-aanvaarde politieke functies
 • voorzitter onderzoekscommissie evacuaties Afghanistan, november 2021 (vanwege verzet gehele oppositie)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/7)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 • J.M. Bik, "Sterke politiek tacticus in een boze wereld", NRC Handelsblad, 3 november 2001
 • Egbert Kalse, "Behendige raspoliticus met paarse wortels", NRC Handelsblad, 7 februari 2004
 • Dorien Pels, "'Bommen stegen op uit mijn naam: heftig'", Trouw, bijlage Ideale Banen, 22 mei 2010
 • Rob de Lange en Jeroen Piersma, "'Mijn dochter heeft op de middelbare school drie jaar lang verzwegen dat ik haar vader was'", Het Financieele Dagblad, 26 februari 2011

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.