26243 (R1622) - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Dit wetsvoorstel werd op 10 oktober 1998 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Kok, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Peper, de minister van Defensie, De Grave, en de minister van Buitenlandse Zaken, Van Aartsen.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de rijkswet van 5 maart 1998 (Stb. 138) heeft verklaard dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 22 juni 2000.

2.

Kerngegevens

Ingediend
10 oktober 1998

Volledige titel
Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, W. (Wim) Kok
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. (Bram) Peper
De minister van Defensie, F.H.G. (Frank) de Grave
De minister van Buitenlandse Zaken, J.J. (Jozias) van Aartsen

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met dit voorstel van rijkswet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging, vastgesteld bij rijkswet van 5 maart 1998 (Stb. 138), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (kamerstukken II 1996/97, 1997/98, 25 367 (R1593); Handelingen II 1997/98, blz. 3243–3279, 3382–3383; kamerstukken I 1997/98, 25 367 (R1593) (226, 226a, 226b, 226c); Handelingen I 1997/8, 1064–1080).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper

De Minister van Defensie, F. H. G. de Grave

De Minister van Buitenlandse Zaken, J. J. van Aartsen

4.

Documenten

(12 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 3 juli 2000, behandeling, pag. 1510-1525     HAN7139A05
Behandeling van het voorstel van rijkswet Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging (26243, R1622)  -
vergadering: 20 juni 2000
 
1 16 mei 2000, eindverslag, nr. 165b     KST45681
Eindverslag
publicatie: 18 mei 2000
 
1 12 mei 2000, memorie van antwoord, nr. 165a     KST45640
Memorie van antwoord
publicatie: 18 mei 2000
 
1 4 februari 2000, voorlopig verslag; rest, 26243 R1622, nr. 165     KST43659
Voorlopig verslag
vergadering: 1 februari 2000
 
2 24 november 1999, stemming(en), pag. 1634-1634     HAN7036A09
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging (26243)  -
vergadering: 16 november 1999
 
2 23 november 1999, behandeling, pag. 1604-1611     HAN7035A08
Behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging (26243)  -
vergadering: 11 november 1999
 
2 10 juni 1999, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST35636
Nota n.a.v. het verslag
publicatie: 15 juni 1999
 
2 12 februari 1999, verslag, nr. 5     KST33718
Verslag
publicatie: 24 februari 1999
 
2 26 november 1998, verslag, nr. 4     KST32472
Verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
publicatie: 3 december 1998
 
- 10 oktober 1998, advies Raad van State, 26243    
Advies Raad van State van het Koninkrijk (blanco)
publicatie: 16 oktober 1998
 
2 10 oktober 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST31482
Memorie van toelichting
publicatie: 16 oktober 1998
 
2 10 oktober 1998, voorstel van wet, nr. 1-2     KST31481
Voorstel van wet
publicatie: 16 oktober 1998
 

5.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

E. (Eimert) van Middelkoop 11-11-1999 GPV E. (Eimert) van Middelkoop
M.J.A. (Maria) van der Hoeven 11-11-1999 CDA M.J.A. (Maria) van der Hoeven
J.T. (Koos) van den Berg 11-11-1999 SGP J.T. (Koos) van den Berg
A. (Bram)  Peper 11-11-1999 Minister A. (Bram) Peper
F.H.G. (Frank) de Grave 11-11-1999 Minister F.H.G. (Frank) de Grave

Eerste termijn Eerste Kamer

A.H.M. (Alfons)  Dölle 20-06-2000 CDA A.H.M. (Alfons) Dölle
E.C.M. (Erik)  Jurgens 20-06-2000 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens
T. (Tom)  Pitstra 20-06-2000 GL T. (Tom) Pitstra
G. (Gerrit)  Holdijk 20-06-2000 SGP G. (Gerrit) Holdijk
J. (Jaap)  Rensema 20-06-2000 VVD J. (Jaap) Rensema
K.G. (Klaas) de Vries 20-06-2000 Minister K.G. (Klaas) de Vries
F.H.G. (Frank) de Grave 20-06-2000 Minister F.H.G. (Frank) de Grave

Tweede termijn Eerste Kamer

A.H.M. (Alfons)  Dölle 20-06-2000 CDA A.H.M. (Alfons) Dölle
E.C.M. (Erik)  Jurgens 20-06-2000 PvdA E.C.M. (Erik) Jurgens
T. (Tom)  Pitstra 20-06-2000 GL T. (Tom) Pitstra
G. (Gerrit)  Holdijk 20-06-2000 SGP G. (Gerrit) Holdijk
K.G. (Klaas) de Vries 20-06-2000 Minister K.G. (Klaas) de Vries
F.H.G. (Frank) de Grave 20-06-2000 Minister F.H.G. (Frank) de Grave

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.