Cohesiefonds

Het Cohesiefonds is een Europees Structuurfonds i dat als doel heeft om EU-lidstaten i te ondersteunen waar het bruto nationaal inkomen i (BNI) per inwoner onder de 90 procent van het EU-gemiddelde ligt. Het fonds tracht in de betreffende lidstaten de economische en sociale achterstanden weg te werken, de economische situatie te stabiliseren en een duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Het fonds is onderdeel van het Europese regionaal beleid. Er is voor de periode 2021 - 2027 een totaal bedrag van 48 miljard euro beschikbaar gesteld.

Via het Cohesiefonds wordt onder meer de ontwikkeling van trans-Europese vervoersnetwerken gefinancierd. Energie- of vervoersprojecten worden ondersteund als deze aantoonbaar ten goede komen aan het milieu. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het gebruik van duurzame energiebronnen, ontwikkeling van vervoer via het spoor en versterking van het openbaar vervoer. Dit gebeurt, binnen het Cohesiefonds, via het subsidieprogramma Connecting Europe Facility i.

Het Ministerie van Economische Zaken i (EZ) coördineert de besteding van het geld uit de structuurfondsen in Nederland.

Meer informatie