Enquêtecommissies Europees Parlement

Het Europees Parlement kan enquêtecommissies instellen om inbreuken op of onjuiste toepassingen van het Gemeenschapsrecht te onderzoeken.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Huidige enquêtecommissies

Afkorting

Commissie

PEGA

Tijdelijke onderzoekscommissie Pegasus

2.

Eerdere enquêtecommissies

Afkorting

Commissie

ANIT

Tijdelijke onderzoekscommissie Bescherming van dieren tijdens het vervoer

PANA

Witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking

EMIS

Emissiemetingen in de automobielsector

EQUI

Crisis bij de Equitable Life Assurance Society

ESB1

BSE (de boviene spongiforme encefalopathie of gekkekoeienziekte)

TRANSIT

Communautair douanevervoer

3.

Meer informatie