Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV)

Logo Europees Verbond van Vakverenigingen

Deze internationale vakbondsvereniging vertegenwoordigt 83 vakbonden in 36 Europese landen en behartigt de belangen van werknemers op Europees niveau. Daarnaast telt de vereniging 12 Europese syndicale vakcentrales.

Het Europees Verbond van Vakverenigingen oftewel European Trade Union Confederation (ETUC) is opgericht in 1973 en is erop gericht om nationale belangen van vakbondsleden te vertegenwoordigen op een internationaal niveau. Om invloed uit te oefenen op het Europese beleid vertegenwoordigt ETUC alle nationale vakbonden door te lobbyen bij verschillende organen van de Europese Unie i zoals de Europese Commissie i, het Europees Parlement i de Raad van de Europese Unie i en de Voorzitter van de EU i. Ook heeft het ETUC zitting in het Europees Economisch en Sociaal Comité i (EESC).

ETUC's voornaamste doelstelling is dat de Europese Unie niet alleen een interne markt voor goederen en diensten is, maar ook een sociaal Europa, waar verbetering van het welzijn van werknemers en hun familie een belangrijke prioriteit is.