Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raak

foto Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raakvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Ronald van Raak (1969) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP . Hij was daarvoor, sinds 10 juni 2003, Eerste Kamerlid voor de SP. Hij was als docent geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP. Daarvan is hij nu voorzitter. De heer Van Raak is gepromoveerd op een studie over het 19-eeuwse conservatisme. Hij is woordvoerder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en veiligheid. De heer Van Raak is lid van het Presidium.

SP
in de periode 2003-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Antonius Adrianus Gerardus Maria (Ronald)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hilvarenbeek, 30 oktober 1969

3.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 1 april 2000

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • onderzoeker (promotie-onderzoek), Universiteit van Amsterdam, van 1 januari 1997 tot 1 januari 2001
 • medewerker wetenschappelijk bureau van de SP, van 1 april 2000 tot 2003
 • universitair docent geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, van 1 januari 2001 tot september 2005
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 29 november 2006
 • directeur wetenschappelijk bureau van de SP, van 2003 tot 22 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006

5.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Eerste Kamerlid bezig met onderwijs, wetenschapsbeleid, cultuur, financiën en volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
 • Op zijn voorstel werden (spoed)debatten gehouden over onder meer bezuinigingen bij de politie en cijfers over de aantallen politieagenten
 • Diende in 2009 een initiatiefwetsvoorstel in om ook voor politieke ambtsdragers het socialezekerheidsstelsel toe te passen (bijvoorbeeld het invoeren van een sollicitatieplicht en plicht om passend werk te aanvaarden) (32.023 )
 • Diende in 2012 een initiatiefwetsvoorstel in over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). De wet voorziet in de oprichting van een 'Huis voor klokkenluiders', dat onderzoek doet naar maatschappelijke misstanden en aanbevelingen doet om problemen op te lossen na melding van maatschappelijke misstanden in een organisatie. Het Huis, dat een zelfstandig bestuursorgaan is, zal de verzoeker desgewenst adviseren en begeleiden. Mede-ondertekenaars waren Pierre Heijnen, later Manon Fokke (PvdA), Ineke van Gent, later Linda Voortman (GL), Cynthia Ortega, later Gert-Jan Segers (CU), Esther Ouwehand, later Marianne Thieme (PvdD) en het lid Klein. Het wetsvoorstel werd in december 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Na behandeling in de Eerste Kamer werd een novelle ingediend. Wetsvoorstel en novelle werden op 1 maart 2016 door de Eerste Kamer aanvaard. De wet verscheen in Staatsblad 2016, 147. (33.258 , 34.105 )
 • Bracht in 2013 samen met André Bosman een initiatiefnota uit over het Nederlandse Gemenebest: het Koninkrijk der Nederlanden van de toekomst. Dit gemenebest moet bestaan uit de gelijkwaardige soevereine landen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. (33.689 )
 • Diende in 2017 samen met Roald van der Linde (VVD), Wouter Koolmees (D66), Roos Vermeij (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA) en Ronald van Vliet een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van die wet (34.683 )
 • Diende in 2017 een initiatiefwetsvoorstel voor de tweede lezing van de Grondwetsherziening over het correctief referendum (34.724 )
 • Diende in 2018 een initiatiefwetsvoorstel in om het sociale zekerheidsstelsel ook op politieke ambtsdragers toe te passen. Dit betekent met name afschaffing van de wachtregeling(en). (34.943 )

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was vrachtwagenchauffeur

woonplaats
Amsterdam

e-mailadres
r.vraak@tweedekamer.nl

7.

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "De moderne dwaas. Bertolt Brecht en de moderne zingeving" (1997)
 • "In naam van het volmaakte: conservatisme in Nederland in de negentiende eeuw van Gerrit Jan Mulder tot Jan Heemskerk Azn." (dissertatie, 2001)
 • "De uitverkoop van Nederland" (vierdelige serie brochures over onderzoek naar liberalisering in Nederland, 2001-2003) (met N. Schouten)
 • "Oud licht op nieuwe zaken. Adviezen van Erasmus, Spinoza, Thorbeck, Multatuli, Huizinga en anderen" (essays, 2003)
 • "Socialisme, what's left?" (redactie, essays, 2004)
 • "Het rijke rooie leven. Verhalen over socialisme in Nederland" (2006)
 • "Modern socialisme" (2008)
 • "Socialisten. Mensen achter de idealen" (2008)
 • "Woorden in de strijd" (red. samen met Sj. van der Velden, 2010)
 • "De Eerste Kamer. De andere kant van het Binnenhof: toen, nu, straks" (red., met Arjan Vliegenthart, 2011)
 • "Op zoek naar de vrijheid. Een filosoof in de politiek" (2012)
 • "Op zoek naar ons, De politiek door andere ogen" (2015)
 • "De Tweede Kamer is geen talkshow" (2017)
 • diverse publicaties over politieke vernieuwing

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.