Artikel III-310: Rekeningen van de Commissie

III-309
Artikel III-310
III-311

De Commissie legt elk jaar aan het Europees Parlement en aan de Raad de rekeningen over het afgelopen begrotingsjaar voor welke betrekking hebben op de uitvoering van de begroting. Bovendien doet zij hun een financiële balans van de activa en passiva van de Unie toekomen.

De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad ook een evaluatieverslag in waarin de bereikte resultaten worden getoetst aan de door het Europees Parlement en de Raad krachtens artikel [III-311 (voorheen artikel 276.3)] verstrekte aanwijzingen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Artikel III-310 voegt aan de tekst van het huidige artikel 275 een tweede nieuwe alinea toe waarmee wordt ingegaan op een verzoek van de Studiegroep begrotingsprocedure om de democratische controle op de uitvoering van de begroting te versterken.

2.

Ontwikkeling artikel

2003

De Commissie legt elk jaar aan het Europees Parlement en aan de Raad de rekeningen over het afgelopen begrotingsjaar voor welke betrekking hebben op de uitvoering van de begroting. Bovendien doet zij hun een financiële balans van de activa en passiva van de Unie toekomen.

De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad ook een evaluatieverslag in waarin de bereikte resultaten worden getoetst aan de door het Europees Parlement en de Raad krachtens artikel [III-311 (voorheen artikel 276.3)] verstrekte aanwijzingen.

3.

Toelichting

Artikel III-310 voegt aan de tekst van het huidige artikel 275 een tweede nieuwe alinea toe waarmee wordt ingegaan op een verzoek van de Studiegroep begrotingsprocedure om de democratische controle op de uitvoering van de begroting te versterken.

2003

De Europese Commissie legt elk jaar aan het Europees Parlement en aan de Raad van Ministers de rekeningen over het afgelopen begrotingsjaar voor welke betrekking hebben op de uitvoering van de begroting. Bovendien doet zij hun een financiële balans van de activa en passiva van de Unie toekomen.

De Europese Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad van Ministers ook een evaluatieverslag over de financiën van de Unie in, waarin de bereikte resultaten worden getoetst aan de door het Europees Parlement en de Raad van Ministers krachtens artikel III-315 verstrekte aanwijzingen.

2003

De Commissie legt elk jaar aan het Europees Parlement en aan de Raad de rekeningen over het afgelopen begrotingsjaar voor welke betrekking hebben op de uitvoering van de begroting. Bovendien doet zij hun een financiële balans van de activa en passiva van de Unie toekomen.

De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad ook een evaluatieverslag over de financiën van de Unie in, waarin de bereikte resultaten worden getoetst aan de door het Europees Parlement en de Raad krachtens artikel III-315 verstrekte aanwijzingen.

2004

De Commissie legt elk jaar aan het Europees Parlement en aan de Raad de rekeningen over het afgelopen begrotingsjaar voor welke betrekking hebben op de uitvoering van de begroting. Bovendien doet zij hun een financiële balans van de activa en passiva van de Unie toekomen.

De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad ook een evaluatieverslag over de financiën van de Unie in, waarin de bereikte resultaten worden getoetst aan de door het Europees Parlement en de Raad krachtens artikel III-409 verstrekte aanwijzingen.