Artikel III-314: Vaststelling financiële regels door Europese wet

III-313
Artikel III-314
III-315
 • 1. 
  De Europese wet
  • a) 
   stelt de financiële regels vast waarbij met name de wijze wordt vastgesteld waarop de begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien;
  • b) 
   stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verantwoordelijkheid der financiële controleurs, ordonnateurs en rekenplichtigen.

  De Europese wet wordt vastgesteld na raadpleging van de Rekenkamer.

 • 2. 
  Een op voorstel van de Commissie vastgestelde verordening van de Raad stelt de regels en de procedure vast volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het stelsel der eigen middelen van de Unie voorziet, ter beschikking van de Commissie worden gesteld, alsmede de maatregelen welke moeten worden toegepast om, in voorkomend geval, te voorzien in de behoefte aan kasmiddelen. De Raad besluit na advies van het Europees Parlement en de Rekenkamer.
 • 3. 
  De Raad besluit in alle in dit artikel bedoelde gevallen tot 1 januari 2007 met eenparigheid van stemmen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Het Præsidium heeft artikel III-314 [voorheen 279] aangepast aan de titel betreffende de instrumenten van deel I van de Grondwet.

2.

Ontwikkeling artikel

2003
 • 1. 
  De Europese wet
  • a) 
   stelt de financiële regels vast waarbij met name de wijze wordt vastgesteld waarop de begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien;
  • b) 
   stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verantwoordelijkheid der financiële controleurs, ordonnateurs en rekenplichtigen.

  De Europese wet wordt vastgesteld na raadpleging van de Rekenkamer.

 • 2. 
  Een op voorstel van de Commissie vastgestelde verordening van de Raad stelt de regels en de procedure vast volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het stelsel der eigen middelen van de Unie voorziet, ter beschikking van de Commissie worden gesteld, alsmede de maatregelen welke moeten worden toegepast om, in voorkomend geval, te voorzien in de behoefte aan kasmiddelen. De Raad besluit na advies van het Europees Parlement en de Rekenkamer.
 • 3. 
  De Raad besluit in alle in dit artikel bedoelde gevallen tot 1 januari 2007 met eenparigheid van stemmen.

3.

Toelichting

Het Præsidium heeft artikel III-314 [voorheen 279] aangepast aan de titel betreffende de instrumenten van deel I van de Grondwet.

2003
 • 1. 
  De Europese wet
  • a) 
   stelt de financiële regels vast waarbij met name de wijze wordt vastgesteld waarop de begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien;
  • b) 
   stelt de regels vast en organiseert de controle betreffende de verantwoordelijkheid der financiële controleurs, ordonnateurs en rekenplichtigen.

  De Europese wet wordt vastgesteld na raadpleging van de Rekenkamer.

 • 2. 
  De Raad van Ministers stelt op voorstel van de Europese Commissie een Europese verordening vast waarbij de regels en de procedure worden vastgesteld volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het stelsel der eigen middelen van de Unie voorziet, ter beschikking van de Commissie worden gesteld, alsmede de maatregelen welke moeten worden toegepast om, in voorkomend geval, te voorzien in de behoefte aan kasmiddelen. De Raad van Ministers besluit na raadpleging van het Europees Parlement en de Rekenkamer.
 • 3. 
  De Raad van Ministers besluit in alle in dit artikel bedoelde gevallen tot 1 januari 2007 met eenparigheid van stemmen.
2003
 • 1. 
  Bij Europese wet
  • a) 
   worden de financiële regels vastgesteld, met name betreffende de wijze waarop de begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien;
  • b) 
   worden de regels vastgesteld betreffende de controle van de verantwoordelijkheid der financiële actoren, met name van ordonnateurs en rekenplichtigen.

  De Europese wet wordt vastgesteld na raadpleging van de Rekenkamer.

 • 2. 
  De Raad stelt op voorstel van de Commissie een Europese verordening vast waarbij de regels en de procedure worden vastgesteld volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het stelsel der eigen middelen van de Unie voorziet, ter beschikking van de Commissie worden gesteld, alsmede de maatregelen welke moeten worden toegepast om, in voorkomend geval, te voorzien in de behoefte aan kasmiddelen. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement en de Rekenkamer.
 • 3. 
  De Raad besluit in alle in dit artikel bedoelde gevallen tot 31 december 2006 met eenparigheid van stemmen.
2004
 • 1. 
  Bij Europese wet
  • a) 
   worden de financiële regels vastgesteld, met name betreffende de wijze waarop de begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien;
  • b) 
   worden de regels vastgesteld betreffende de controle van de verantwoordelijkheid van de financiële actoren, met name van ordonnateurs en rekenplichtigen.

  De Europese wet wordt vastgesteld na raadpleging van de Rekenkamer.

 • 2. 
  De Raad stelt op voorstel van de Commissie bij Europese verordening de regels en de procedure vast volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het stelsel der eigen middelen van de Unie voorziet, ter beschikking van de Commissie worden gesteld, alsmede de maatregelen welke moeten worden toegepast om, in voorkomend geval, te voorzien in de behoefte aan kasmiddelen. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement en de Rekenkamer.
 • 3. 
  De Raad besluit tot 31 december 2006 met eenparigheid van stemmen in alle in dit artikel bedoelde gevallen.