Artikel III-316: Regulier overleg tussen Commissie, Raad en Parlement

III-315
Artikel III-316
III-317

In het kader van de in dit hoofdstuk bedoelde begrotingsprocedures roept de Commissie regelmatig de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bijeen. De voorzitters nemen alle maatregelen die nodig zijn om het overleg te bevorderen en de standpunten van de instellingen dichter bij elkaar te brengen om de uitvoering van de bepalingen van dit hoofdstuk te vergemakkelijken.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Artikel III-316 komt tegemoet aan de wens van de Studiegroep begrotingsprocedure om de thans in de praktijk bestaande informele onderhandelings- en overlegprocedures in het kader van de nieuwe begrotingsprocedure vast te leggen, teneinde de cultuur van samenwerking die gedurende het hele vorige decennium tussen de instellingen is ontwikkeld, in stand te houden.

Het Præsidium stelt voor het triloogmechanisme, waarbij de voorzitters van de drie instellingen, Parlement, Raad en Commissie, bijeenkomen, een formele, zij het flexibele, plaats te geven. De Commissie zou als initiator van de procedure maar ook als bemiddelaar tussen het Parlement en de Raad de taak toevertrouwd kunnen krijgen de triloog op passende tijdstippen bijeen te roepen teneinde de begrotingsprocedures, de jaarlijkse maar ook die van het meerjarig financieel kader, vooruit te helpen. Dit artikel herneemt het huidige artikel 280 VEG.

2.

Ontwikkeling artikel

2003

In het kader van de in dit hoofdstuk bedoelde begrotingsprocedures roept de Commissie regelmatig de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bijeen. De voorzitters nemen alle maatregelen die nodig zijn om het overleg te bevorderen en de standpunten van de instellingen dichter bij elkaar te brengen om de uitvoering van de bepalingen van dit hoofdstuk te vergemakkelijken.

3.

Toelichting

Artikel III-316 komt tegemoet aan de wens van de Studiegroep begrotingsprocedure om de thans in de praktijk bestaande informele onderhandelings- en overlegprocedures in het kader van de nieuwe begrotingsprocedure vast te leggen, teneinde de cultuur van samenwerking die gedurende het hele vorige decennium tussen de instellingen is ontwikkeld, in stand te houden.

Het Præsidium stelt voor het triloogmechanisme, waarbij de voorzitters van de drie instellingen, Parlement, Raad en Commissie, bijeenkomen, een formele, zij het flexibele, plaats te geven. De Commissie zou als initiator van de procedure maar ook als bemiddelaar tussen het Parlement en de Raad de taak toevertrouwd kunnen krijgen de triloog op passende tijdstippen bijeen te roepen teneinde de begrotingsprocedures, de jaarlijkse maar ook die van het meerjarig financieel kader, vooruit te helpen. Dit artikel herneemt het huidige artikel 280 VEG.

2003

In het kader van de in dit hoofdstuk bedoelde begrotingsprocedures roept de Europese Commissie regelmatig de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie bijeen. De voorzitters nemen alle maatregelen die nodig zijn om het overleg te bevorderen en de standpunten van de instellingen dichter bij elkaar te brengen om de uitvoering van de bepalingen van dit hoofdstuk te vergemakkelijken.

2003

In het kader van de in dit hoofdstuk bedoelde begrotingsprocedures roept de Commissie regelmatig de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bijeen. De voorzitters nemen alle maatregelen die nodig zijn om het overleg te bevorderen en de standpunten van hun respectieve instellingen, dichter bij elkaar te brengen om de uitvoering van de bepalingen van dit hoofdstuk te vergemakkelijken.

2004

In het kader van de in dit hoofdstuk bedoelde begrotingsprocedures roept de Commissie regelmatig de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bijeen. De voorzitters nemen alle maatregelen die nodig zijn om het overleg te bevorderen en de standpunten van hun respectieve instellingen dichter bij elkaar te brengen, om de uitvoering van dit hoofdstuk te vergemakkelijken.