Artikel III-22: Bijzondere regelingen voor vreemdelingen

III-21
Artikel III-22
III-23
 • 1. 
  [Dit hoofdstuk] en de uit hoofde daarvan vastgestelde maatregelen doen niet af aan de toepasselijkheid van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten waarbij een bijzondere regeling is vastgesteld voor vreemdelingen, welke bepalingen uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid gerechtvaardigd zijn.
 • 2. 
  De in lid 1 bedoelde nationale bepalingen worden bij Europese kaderwet gecoördineerd.

1.

Ontwikkeling artikel

2003
 • 1. 
  [Dit hoofdstuk] en de uit hoofde daarvan vastgestelde maatregelen doen niet af aan de toepasselijkheid van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten waarbij een bijzondere regeling is vastgesteld voor vreemdelingen, welke bepalingen uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid gerechtvaardigd zijn.
 • 2. 
  De in lid 1 bedoelde nationale bepalingen worden bij Europese kaderwet gecoördineerd.
2003
 • 1. 
  Deze onderafdeling en de op grond daarvan vastgestelde maatregelen doen niet af aan de toepasselijkheid van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten waarbij een bijzondere regeling is vastgesteld voor vreemdelingen, welke bepalingen uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid gerechtvaardigd zijn.
 • 2. 
  De in lid 1 bedoelde nationale bepalingen worden bij Europese kaderwet op elkaar afgestemd.
2003
 • 1. 
  Deze onderafdeling en de op grond daarvan vastgestelde maatregelen doen niet af aan de toepasselijkheid van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten waarbij een bijzondere regeling is vastgesteld voor vreemdelingen, welke bepalingen uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid gerechtvaardigd zijn.
 • 2. 
  De in lid 1 bedoelde nationale bepalingen worden bij Europese kaderwet op elkaar afgestemd.
2004
 • 1. 
  Deze onderafdeling en de op grond daarvan vastgestelde maatregelen doen niet af aan de toepasselijkheid van wettelijke en bestuursrechtelijke regels van de lidstaten betreffende een bijzondere regeling voor vreemdelingen, welke regels uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid gerechtvaardigd zijn.
 • 2. 
  De in lid 1 bedoelde nationale bepalingen worden bij Europese kaderwet op elkaar afgestemd.