Artikel III-185: Vrij verkeer van werknemers

III-184
Artikel III-185
III-186

Behoudens de bepalingen betreffende de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de openbare orde, zal het vrije verkeer van werknemers uit de landen en gebieden binnen de lidstaten en van werknemers uit de lidstaten binnen de landen en gebieden worden geregeld met behulp van krachtens [ex artikel 187] i aangenomen maatregelen.