Artikel IV-9: Talen

IV-8
Artikel IV-9

Dit verdrag, opgesteld in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, [de Tsjechische, de Estische, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Poolse, de Slowaakse en de Sloveense taal] zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in het archief van de regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de regeringen der andere ondertekenende staten.

Voetnoot: Dit artikel zal overeenkomstig de Toetredingsakte moeten worden aangepast.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling artikel

2003

Het constitutioneel verdrag, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse, en ...., zijnde de in ieder van die talen gestelde teksten gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in het archief van de regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de regeringen der andere ondertekenende staten.

Voetnoot bij de titel

Dit artikel zal overeenkomstig de Toetredingsakte moeten worden aangepast.

2.

Toelichting

Deze bepaling is overgenomen uit artikel 53 VEU en artikel 314 VEG. Zij zal na de inwerkingtreding van de Toetredingsverdragen moeten worden aangepast.

2003

Dit verdrag, opgesteld in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, [de Tsjechische, de Estische, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Poolse, de Slowaakse en de Sloveense taal] zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in het archief van de regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de regeringen der andere ondertekenende staten.

Voetnoot: Dit artikel zal overeenkomstig de Toetredingsakte moeten worden aangepast.

2003

Dit verdrag, opgesteld in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, [de Tsjechische, de Estische, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Poolse, de Slowaakse en de Sloveense taal] zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in het archief van de regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de regeringen der andere ondertekenende staten.

3.

Voetnoot

Dit artikel zal overeenkomstig de Toetredingsakte moeten worden aangepast.

2003
 • 1. 
  Dit verdrag, opgesteld in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estische, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Spaanse, de Slowaakse, de Sloveense, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in het archief van de regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de regeringen der andere ondertekenende staten.

  Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

  Gedaan te . . ., . . .

 • 2. 
  Dit Verdrag mag ook worden vertaald in andere talen die door de lidstaten zijn gekozen uit de talen die overeenkomstig hun grondwet op hun gehele grondgebied of een deel daarvan als officiële taal gelden. Van dergelijke vertalingen wordt door de betrokken lidstaten een gewaarmerkt afschrift nedergelegd in de archieven van de Raad. [*]

Verklaring van de Conferentie (bij artikel IV-10, lid 2) voor de slotakte

De Conferentie is van mening dat het maken van officiële vertalingen van het Verdrag in de in artikel IV-10, lid 2, bedoelde talen bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstelling van eerbiediging van de rijke verscheidenheid van culturen en talen van de Unie waarvan sprake is in artikel I-3 i, lid 3, van het Verdrag. In dit verband bevestigt de Conferentie de gehechtheid van de Unie aan de culturele diversiteit van Europa, alsmede dat zij bijzondere aandacht zal blijven schenken aan deze en andere talen.

De Conferentie beveelt aan dat lidstaten die van de in artikel IV-10, lid 2, geboden mogelijkheid gebruik wensen te maken, binnen zes maanden na de datum van ondertekening van het Verdrag aan de Raad meedelen in welke taal of talen het Verdrag zal worden vertaald. [*]

Toelichting [*]

Lid 2 van artikel IV-10 en de tweede paragraaf van de verklaring zijn verschenen in document CIG 76/04, als voorbereiding op de IGC-Raad van 17-18 mei 2004.

De eerste paragraaf van de Verklaring is verschenen in document CIG 81/04, in voorbereiding van de slotbesprekingen tijdens de Europese Raad van 17-18 juni 2004.

2004
 • 1. 
  Dit verdrag, opgesteld in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estische, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Spaanse, de Slowaakse, de Sloveense, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, wordt nedergelegd in het archief van de regering van de Italiaanse Republiek, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan de regeringen der andere ondertekenende staten.
 • 2. 
  Dit verdrag kan ook worden vertaald in andere talen die door de lidstaten zijn gekozen uit de talen die overeenkomstig hun constitutionele bestel op hun gehele grondgebied of een deel daarvan als officiële taal gelden. Van dergelijke vertalingen wordt door de betrokken lidstaat een gewaarmerkt afschrift nedergelegd in de archieven van de Raad.

  TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit verdrag hebben gesteld.

  GEDAAN te Rome, de negenentwintigste oktober tweeduizendvier.

  Pour Sa Majesté le Roi des Belges

  Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

  Für Seine Majestät den König der Belgier

  Guy VERHOFSTADT

  Karel DE GUCHT

  Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

  Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

  Za prezidenta Ceské republiky

  Stanislav GROSS

  Cyril SVOBODA

  For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

  Anders Fogh RASMUSSEN

  Per Stig MOLLER

  Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

  Gerhard SCHRÖDER

  Joseph FISCHER

  Eesti Vabariigi Presidendi nimel

  Juhan PARTS

  Kristiina OJULAND

  Για τον Προεδρο της Ελληνικης Δημοκρατιας

  Kostas KARAMANLIS

  Petros G. MOLYVIATIS

  Por Su Majestad el Rey de España

  José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO

  Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

  Pour le Président de la République française

  Jacques CHIRAC

  Jean-Pierre RAFFARIN

  Michel BARNIER

  Thar ceann Uachtarán na hÉireann

  For the President of Ireland

  Bertie AHERN

  Dermot AHERN

  Per il Presidente della Repubblica italiana

  Silvio BERLUSCONI

  Franco FRATTINI

  Για τον Προεδρο της Κυπριακης Δημοκρατιας

  Tassos PAPADOPOULOS

  George LACOVOU

  Latvias Republikas Valsts prezidentes varda

  Vaira VIKE FREIBERGA

  Indulis EMSIS

  Artis PABRIKS

  Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

  Valdas ADAMKUS

  Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS

  Antanas VALIONIS

  Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

  Jean-Claude JUNCKER

  Jean ASSELBORN

  A Magyar Köztársaság Elnöke részéröl

  Ferenc GYURCSANY

  László KOVACS

  Ghall-President ta' Malta

  Lawrence GONZI

  Michael FRENDO

  Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

  Jan Peter BALKENENDE

  Bernard BOT

  Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

  Wolfgang SCHÜSSEL

  Ursula PLASSNIK

  Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  Marek BELKA

  Wlodzimierz CIMOSZEWICZ

  Pelo Presidente da República Portuguesa

  Pedro Miguel DE SANTANA LOPES

  Victor MARTINS MONTEIRO

  Za predsednika Republike Slovenije

  Anton ROP

  Ivo VAJGL

  Za prezidenta Slovenskej republiky

  Mikulás DZURINDA

  Eduard KUKAN

  Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

  För Republiken Finlands President

  Matti VANHANEN

  Erkki TUOMIOJA

  För Konungariket Sveriges regering

  Göran PERSSON

  Laila FREIVALDS

  For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

  Tony BLAIR

  The Rt. Hon Jack STRAW