Artikel II-29: Het recht op toegang tot arbeidsbemiddeling

II-28
Artikel II-29
II-30

Eenieder heeft recht op toegang tot kosteloze arbeidsbemiddeling.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling artikel

2003

Eenieder heeft recht op toegang tot gratis arbeidsbemiddeling.

2.

Toelichting

Dit artikel is gebaseerd op artikel 1, lid 3, van het Europees Sociaal Handvest en op punt 13 van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werknemers.

2003

Eenieder heeft recht op toegang tot kosteloze arbeidsbemiddeling.

2003

Eenieder heeft recht op toegang tot kosteloze arbeidsbemiddeling.

Toelichting

Dit artikel is gebaseerd op artikel 1, lid 3, van het Europees Sociaal Handvest en op punt 13 van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werknemers.

2004

Eenieder heeft recht op toegang tot kosteloze arbeidsbemiddeling.