Artikel III-115: Uitvoering Europees Sociaal Fonds

III-114
Artikel III-115
III-116

De uitvoeringsmaatregelen betreffende het Europees Sociaal Fonds worden bij Europese wet vastgesteld. Deze wordt na raadpleging van het Comité van de Regio's en van het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De uitvoeringsmaatregelen betreffende het Europees Sociaal Fonds worden bij Europese wet of kaderwet vastgesteld. Deze wordt na raadpleging van het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld.

2003

De uitvoeringsmaatregelen betreffende het Europees Sociaal Fonds worden bij Europese wet vastgesteld. Deze wordt na raadpleging van het Comité van de Regio's en van het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld.