Artikel III-131: Milieubeleid van lidstaten

III-130
Artikel III-131
III-132

De beschermende bepalingen die worden vastgesteld uit hoofde van artikel III-130 i, beletten niet dat een lidstaat verdergaande beschermende bepalingen vaststelt. Zulke bepalingen moeten verenigbaar zijn met de Grondwet. Zij worden ter kennis gebracht van de Europese Commissie.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De beschermende bepalingen die worden vastgesteld uit hoofde van [ex artikel 175 i], beletten niet dat een lidstaat verdergaande beschermende bepalingen vaststelt. Zulke bepalingen moeten verenigbaar zijn met de Grondwet. Zij worden ter kennis van de Commissie gebracht.

2003

De beschermende bepalingen die worden vastgesteld uit hoofde van artikel III-130 i, beletten niet dat een lidstaat verdergaande beschermende bepalingen vaststelt. Zulke bepalingen moeten verenigbaar zijn met de Grondwet. Zij worden ter kennis gebracht van de Europese Commissie.