Artikel III-230: Delegaties

III-229
Artikel III-230
III-231
 • 1. 
  De delegaties van de Unie in derde landen en bij internationale organisaties vertegenwoordigen de Unie.
 • 2. 
  De delegaties van de Unie werken onder het gezag van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie en in nauwe samenspraak met de diplomatieke missies van de lidstaten.

1.

Ontwikkeling artikel

2003
2003
 • 1. 
  De delegaties van de Unie in derde landen en bij internationale organisaties vertegenwoordigen de Unie.
 • 2. 
  De delegaties van de Unie werken onder het gezag van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie en in nauwe samenspraak met de diplomatieke missies van de lidstaten.
2003
 • 1. 
  De delegaties van de Unie in derde landen en bij internationale organisaties vertegenwoordigen de Unie.
 • 2. 
  De delegaties van de Unie staan onder het gezag van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie. Zij handelen in nauwe samenspraak met de diplomatieke en consulaire missies van de lidstaten.
2004
 • 1. 
  De Unie wordt in derde landen en bij internationale organisaties vertegenwoordigd door de delegaties van Unie.
 • 2. 
  De delegaties van de Unie staan onder het gezag van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie. Zij handelen in nauwe samenspraak met de diplomatieke en consulaire missies van de lidstaten.