Artikel III-1: Bewaking samenhang beleidsvormen en maatregelen

II-54
Artikel III-1
III-2

De Unie waakt over de samenhang van de verscheidene beleidsvormen en maatregelen bedoeld in dit deel van de Grondwet, in het licht van het geheel van de doelstellingen van de Unie en in overeenstemming met het beginsel van bevoegdheidstoedeling.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De Unie waakt over de samenhang van de verscheidene beleidsvormen en maatregelen bedoeld in dit deel van de Grondwet, in het licht van het geheel van de doelstellingen van de Unie en in overeenstemming met het beginsel van bevoegdheidstoedeling.

2003

De Unie waakt over de samenhang tussen haar verschillende beleidstakken en maatregelen bedoeld in dit deel van de Grondwet, in het licht van het geheel van haar doelstellingen en in overeenstemming met het beginsel van bevoegdheidstoedeling.

2004

De Unie ziet toe op de samenhang tussen ieder beleid en optreden bedoeld in dit deel, rekening houdend met het geheel van haar doelstellingen en met inachtneming van het beginsel van bevoegdheidstoedeling.