Protocollen en verklaringen

1.

Onderverdeling


Toelichting PDC bij het overzicht van Protocollen en Verklaringen

Een protocol is een document dat bijzondere bepalingen vaststelt voor een bepaald beleidsveld of een bepaald land, eventueel met een bepaalde looptijd.

Tijdens de intergouvernementele Conferentie (IGC) heeft een werkgroep met juridische deskundigen een inventarisatie opgemaakt van de nu nog geldende protocollen bij de EU-verdagen. Dit blijken er 123 te zijn (zie document CIG 8/03 in het documentenoverzicht hieronder). De protocollen variëren thematisch van 'Portugese octrooien' tot 'abortus in Malta', en van 'het openbare-omroepstelsel in de lidstaten' tot 'de import van geraffineerde petroleumproducten uit de Nederlandse Antillen'.

De groep juridische deskundigen heeft alle protocollen herzien, zodat deze kunnen worden toegevoegd aan de ontwerp-Grondwet. Hierbij werd speciale aandacht besteed aan de protocollen die gehecht zijn aan het Euratom-verdrag, één van de oudste verdragen van de huidige Europese Unie.

De Europese Conventie i had eerder tijdens haar werkzaamheden zes nieuwe protocollen en vier verklaringen opgesteld. Deze heeft de PDC-redactie i gedigitaliseerd, en zijn hierboven aanklikbaar. Ook een nieuw protocol over de organisatie van een Europese Defensie, die is opgesteld tijdens het Ministerieel Conclaaf in Napels i (28 november 2003) is opgenomen.

De huidige, door de IGC-juristen herziene protocollen, zijn toegankelijk in pdf-formaat via het overzicht van documenten hieronder.