Afdeling 3 bis - Toerisme

III-181 bis: Toerisme

 • 1. 
  De Unie zorgt voor aanvulling van het optreden van de lidstaten in de toerismesector, met name door bevordering van het concurrentievermogen van de ondernemingen van de Unie in die sector.
 • 2. 
  In dit verband is het optreden van de Unie gericht op:
  • a) 
   de bevordering van een klimaat dat gunstig is voor de ontwikkeling van bedrijven in deze sector,
  • b) 
   de stimulering van de samenwerking tussen de lidstaten, met name door uitwisseling van goede praktijken.
 • 3. 
  Bij Europese wet of kaderwet worden de specifieke maatregelen vastgesteld ter aanvulling van de acties die in de lidstaten worden ondernomen om de in dit artikel genoemde doelstellingen te verwezenlijken, met uitzondering van enige harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.