Artikel XXIV: - Vervallen -

XXII
Artikel XXIV
XXV

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Algemeen verbindende voorschriften betreffende de rechtspositie van ambtenaren, welke niet op een wet berusten, kunnen tot de inwerkingtreding van een wet welke die rechtspositie regelt, worden gewijzigd op gelijke wijze als waarop zij tot stand zijn gekomen.

1987: art XXIV, 1995: art XXIV
1999
2000: art XXIV, 2002: art XXIV, 2005: art XXIV, 2006: art XXIV, 2008: art XXIV, 2017: art XXIV, 2018: art XXIV, 2022: art XXIV