Artikel 62: Voorlichtingsbeleid

61
Artikel 62
63

De Unie bevordert de uitwisseling van informatie en de toegang van de burgers tot de informatie. Te dien einde heft zij de belemmeringen op die de vrije verspreiding van informatie in de weg staan, onder waarborging van een zo ruim mogelijke concurrentie en de menigvuldigheid van organisatievormen op dit gebied.

Zij stimuleert de samenwerking tussen radio- en televisieomroepen, met het oog op de uitwerking van programma's op Unieniveau.