Artikel 77: Voorlopige twaalfden

76
Artikel 77
78

Indien de begroting bij het begin van een begrotingsjaar nog niet is aangenomen, kunnen de uitgaven maandelijks worden verricht overeenkomstig de bepalingen van het financieel reglement, zonder dat zij eentwaalfde der bij de begroting van het vorige begrotingsjaar geopende kredieten mogen overschrijden, waarbij ook de aanvullende en gewijzigde begrotingen in aanmerking worden genomen.

Met ingang van de zevende maand na het begin van het begrotingsjaar kan de Commissie nog slechts de uitgaven verrichten die het de Unie mogelijk maken haar bestaande verplichtingen na te komen.